Naše služby

Externí účetnictví bývá zpravidla levnější než budování a udržování vlastního ekonomického oddělení.

Účetní dokumenty nám můžete poskytovat prostřednictvím serverů nebo zvolených aplikací.

Umíme zpracovávat účetnictví i prostřednictvím on-line přístupů.

Účetnictví

Kompletní zpracování účetnictví a daňové evidence

Kompletní vedení daňové agendy

Vedení zásob - způsob B

Vedení zásob - způsob A, ocenění zásob, inventarizace

Evidence pro účely zákona o DPH

Daňová přiznání (DPPO, DPFO, DPH, Silniční daň...

Archivace dokumentů a zabezpečení dat

Automatizace administrativních procesů

Roční účetní uzávěrky

Sestavení účetní uzávěrky

Příprava podkladů pro bankovní úvěry

Zastupování při jednání se státními institucemi a v případě daňové kontroly

Podpora v období auditu a příprava podkladů pro auditory

Mzdy

Kompletní zpracování personalistiky a mezd

Zaměstnávání cizinců a osob z EU (legislativa, dokumenty, poradenství)

Tvorba pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouva, mzdový výměr, informace k PP, změna úvazku, ukončení PP,..)

Tvorba dokumentů spojených s personalistikou (osobní dotazník, žádost o zasílání mzdy na účet, prohlášení ke zdravotní pojišťovně,…)

Plánování směn, docházky a jejich následná kontrola

Přihlášení a odhlášení zaměstnance ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění

Zajištění pracovnělékařských služeb (tvorba dokumentů k zajištění pracovnělékařské služby, hledání řešení při změně zdravotního stavu)

Exekuce a insolvence

Roční zúčtování daně, daňové prohlášení, potvrzení příjmů pro půjčky, ÚP,..

Zastupování klienta při jednáních se státními institucemi

Zpracování měsíčních a ročních vyúčtování, hlášení pro příslušné instituce

Vyhotovení výkazů pro statistické účely

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV - výkaznictví)

Optimalizace personálních a mzdových procesů

Pravidelný přehled legislativních novinek a jejich aplikace do společnosti

Reporting dle potřeb a požadavků klientů

Archivace dokumentů a zabezpečení dat

Poradenství

Individuální přístup

Okamžitá reakce při řešení problému

Poradenství on-line

Podpora partnerů z oblasti práva a IT